Privacyreglement

Remie respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Remie verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van formulieren op de website of bij aanmelding voor het ontvangen van een door Remie opgestelde nieuwsbrief en/of opgesteld nieuwsbericht.
De informatie die u op de website achterlaat, gebruikt Remie om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de informatie en activiteiten van Remie. Uw persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandeld.
Het aanmelden via de website voor een nieuwsbrief/nieuwsbericht of het verkrijgen van andersoortige informatie van Remie houdt tevens de toestemming in de gewenste informatie per e-mail te ontvangen.
U kunt Remie altijd verzoeken te stoppen met het toezenden van informatieve e-mailberichten. U kunt hiertoe met ons contact opnemen. Onze contactgegevens treft u in dit reglement aan (zie hierna).
Remie verwerkt  uw persoonsgegevens om  de volgende diensten te leveren:
  • Het leveren van onze online diensten.
  • Het beantwoorden van vragen van bezoekers.
  • Het meten van de belangstelling voor onze diensten en het bevorderen van het gebruikersgemak van de website.
  • Het informeren van bezoekers over (soortgelijke) diensten, nieuwsberichten en (overige) actualiteiten.
  • Het doen van gerichte aanbiedingen en het verzenden van reclame-uitingen.
  • Het incidentieel benaderen van bezoekers via het opgegeven e-mailadres om vrijwillig deel te nemen aan een onderzoek.
  • Eventuele andere doeleinden zoals specifiek omschreven bij het verzamelen van de informatie.
Beleid Remie

Van alle bezoekers van onze site verzamelen en verwerken wij standaardinformatie over het internetgebruik, statistieken op page views, verkeer van en naar website van Remie.

Uw gegevens die wij verkregen hebben in verband met uw gebruik van de website van Remie, kunnen wij gebruiken om u, al dan niet gepersonaliseerde, aanbiedingen te sturen of telefonisch contact met u op te nemen voor producten of diensten. Als u geen marketing communicaties van ons meer wilt ontvangen, kunt u dat eenvoudig aangeven door met ons contact op te nemen. Onze contactgegevens zijn in dit reglement opgenomen (zie hierna).
Verstrekken van persoonsgegevens aan derden
Remie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of op een andere wijze aan derden ter beschikking stellen ten behoeve van marketingdoeleinden.
Zij is wel gerechtigd deze gegevens ter beschikking te stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw opdracht cq. verzoek. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Beveiliging
Remie neemt diverse technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking, maar garanties kan Remie hieromtrent helaas niet verstrekken.
Webpagina’s derden
Op de website van Remie zijn buttons opgenomen naar webpagina’s van derden (LinkedIn, Facebook, Twitter e.d.). Door middel van gebruik van deze buttons kunnen cookies worden geplaatst door de betreffende website’s. Remie heeft hier geen invloed op. Als u meer informatie wenst over deze cookies, kunt u het cookiebeleid en/of privacyreglement van de betreffende website/partij raadplegen.
Vragen
Indien u nog vragen heeft over ons Privacyreglement of ons Cookiebeleid kunt u contact met ons opnemen. Wij helpen u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. In geval wijziging van het hiervoor omschreven beleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.
U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen e.d. Onze contactgegevens zijn in dit reglement vermeld (zie hierna).
Contactgegevens
Remie
Liessentstraat 3
Postbus 779
5400 AT Uden
T: 0413-241060
F: 0413-241070
E: info@remie.nl