Disclaimer

De informatie op de website is informatie van algemene aard en houdt geen advies in. De informatie op de website en in de nieuwsbrieven is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Remie fja is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid of gedateerdheid van informatie op de website en in de nieuwsbrieven, door virussen of het niet correct functioneren van deze website en de nieuwsbrieven. Verwijzingen naar websites die niet door Remie fja worden onderhouden zijn louter ter informatie opgenomen. Remie fja is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van de websites waarnaar verwezen wordt.
Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij REMIE. De informatie op deze website en in de nieuwsberichten is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsberichten, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Remie fja en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van REMIE.
Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op een ieder die de website van Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau bezoekt, als op alle informatie, nieuwsberichten en diensten die op of via de website van Remie fja zijn te raadplegen.