Bijstand in fiscale procedures

FISCALE PROCEDURES

Het contact met de belastingdienst voor uw aangifte en het samenstellen van jaarrekeningen verloopt via u, uw accountant of uw administratiekantoor. Soms ontstaan er meningsverschillen naar aanleiding van een aangifte of controle. Deze kunnen leiden tot navorderings- of naheffingsaanslagen of hoge boetes.

In die gevallen kan het wenselijk en noodzakelijk zijn om te beoordelen of de door de belastingdienst ingenomen standpunten juist zijn. Wat zijn de mogelijkheden om in bezwaar en beroep te gaan? Wat is de kans van slagen van zo’n procedure?

Remie FJA kan u en uw adviseur bijstaan in het maken van die inschatting, gebaseerd op jarenlange ervaring met het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures tot de hoogste instanties. Wij zijn ook gespecialiseerd in het onderzoeken van de mogelijkheden om met de belastingdienst geschillen tussen u en de belastingdienst te beëindigen, een compromis te sluiten of afspraken te maken in de vorm van een vaststellingsovereenkomst.

Wanneer gespecialiseerde juridische bijstand nodig is van een fiscaal advocaat, en er bijvoorbeeld fiscaal strafrecht aan de orde is, bereiden we uw zaak optimaal voor om de procedure met de grootste kans van slagen voor u te kunnen voeren.