Agrarisch recht

GRONDBEZIT

Onze advieswereld is breed en veelomvattend. Al sinds de oprichting van ons bedrijf zijn we actief in de agrarische sector en daardoor goed op de hoogte van ontwikkelingen en regelgeving.

We kunnen u adviseren op diverse deelterreinen zoals pacht, landinrichting (herverkaveling en kavelruil) en betalingsrechten en de daarmee samenhangende problematiek.