Optimalisering en herstructurering ondernemingen

BEDRIJFSADVIES

Het exploiteren van een onderneming is een dynamisch proces. De ondernemingsstructuur en de eisen die daaraan gesteld worden, veranderen mee met de ontwikkeling die een bedrijf in verschillende fases doormaakt. We ondersteunen u als ondernemer in iedere ontwikkelingsfase van uw bedrijf. Bij de start, opbouw en het moment van opvolging. Ook wanneer uw onderneming in zwaar weer terecht komt.

In een herstructureringstraject kijken we naar de inrichting en structuur van uw organisatie en hoe deze het beste kan worden herzien. We zoeken naar de optimale juridische, fiscale en financiële structuur. Daarbij werken we nauw samen met andere disciplines, zoals bedrijfseconomen en accountants.

Denk hierbij aan:

  • Rechtsvormkeuze
  • Splitsing en fusie
  • Bedrijfsopvolging
  • Aansprakelijkheidsbeperking
  • Vermogensstructurering