Estate Planning

VERMOGENSPLANNING 

Onze fiscalisten zijn gespecialiseerd in belastingadvisering in de breedste zin van het woord en kunnen u onder andere adviseren over de planning van uw nalatenschap, zodat nabestaanden zonder zorgen achterblijven.

Onze medewerkers onderzoeken graag voor u hoe u uw erfenis (vermogen) gestructureerd kunt overdragen en wat de consequenties zijn voor u, voor de toekomstige erfgenamen en de civiel- en fiscaalrechtelijke positie van betrokken partijen.

De basis van het estate planning ligt in het civiele recht, in het bijzonder het huwelijksvermogensrecht, erfrecht en schenkingsrecht. Deze drie rechtsgebieden bepalen de omvang en samenstelling van een nalatenschap en beïnvloeden elkaar onderling. Voor wat betreft het fiscale recht kijken we naar inkomstenbelasting, schenk- en erfbelasting en de overdrachtsbelasting. Ook deze drie gebieden zijn van invloed.