Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 27-06-2012

Gouden handdruk bij bedrijfsbeëindiging aftrekbaar (inkomstenbelasting)

Lees meer >

Datum: 16-06-2012

Verzuimboete wegens te late indiening aangifte te hoog – vennootschapsbelasting - formeel belastingrecht (artikel 67A AWR)

Lees meer >

Datum: 11-06-2012

Het belang van een onzakelijke rente voor de zakelijkheid van een lening (Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting)

Lees meer >

Datum: 11-06-2012

Subsidieregeling zonnepanelen

Lees meer >

Datum: 06-06-2012

Verkoop na geruisloze inbreng toegestaan (inkomstenbelasting)

Lees meer >

Datum: 25-05-2012

Woon-werkverkeer belast; definitieve tekst lente-akkoord (Inkomstenbelasting)

Lees meer >

Datum: 25-05-2012

Wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon pet 1 juli

Lees meer >

Datum: 25-05-2012

Wetsvoorstel Wet uitstel van betaling exit-heffingen naar Kamer (Inkomstenbelasting-vennootschapsbelasting)

Lees meer >

Datum: 14-05-2012

Invordering - Ontvanger belastingdienst mag executieveiling niet door laten gaan na aangetekend verzet.

Lees meer >

Datum: 09-05-2012

Omzetbelasting – PVV-heffing en CBS-verzekeringspremie dienen buiten de grondslag voor de berekening van de het landbouwforfait te blijven.

Lees meer >

Datum: 07-05-2012

Inkomstenbelasting - bij verkoop grond verkregen voorkeursrecht bouwgrond privévermogen

Lees meer >

Datum: 25-04-2012

Inkomstenbelasting – Werkzaamheden verrichten voor hoofdzakelijk één opdrachtgever kan genoeg zijn voor ondernemerschap

Lees meer >

Datum: 18-04-2012

Stoppersregeling per 1 januari 2013

Lees meer >

Datum: 16-04-2012

Inkomstenbelasting – staking of herinvestering met behoud van identiteit

Lees meer >

Datum: 13-04-2012

Internationaal Belastingrecht - Nederland en Duitsland ondertekenen nieuw belastingverdrag

Lees meer >

Datum: 30-12-2011

inkomstenbelasting-vennootschapsbelasting - exitheffing

uitstel van betaling voor exitheffing in geval van emigratie binnen EU

Lees meer >

Datum: 12-12-2011

Overdrachtsbelasting - cultuurgrondvrijstelling ook bij Resultaat uit werkzaamheid

Lees meer >

Datum: 30-09-2011

Subsidies - Jonge landbouwers

Lees meer >

Datum: 21-09-2011

Omzetbelasting - ex-landbouwer kan bouwpercelen zonder BTW verkopen

Lees meer >

Datum: 11-08-2011

Inkomstenbelasting - vamil-compensatie

Lees meer >