Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 26-11-2012

Het bodemrecht van de fiscus in 2013 - Invordering

Lees meer >

Datum: 19-11-2012

Winstrechtoverdracht van maatschapsaandeel is geen schijnhandeling, is niet strijdig met de wet en is ook voldoende zakelijk - Inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 12-11-2012

Kamervragen over problemen oude economische eigendomsoverdrachten – WBR - Overdrachtsbelasting

Lees meer >

Datum: 07-11-2012

Ondernemersfaciliteiten in de overdrachtsbelasting verruimd - Wet Belastingen rechtsverkeer

Lees meer >

Datum: 07-11-2012

Bedrijfsopvolgingsregeling niet in strijd met gelijkheidsbeginsel – Successie

Lees meer >

Datum: 07-11-2012

Paardenfokkerij soms wel en soms geen landbouwbedrijf – WOZ Inkomstenbelasting Omzetbelasting

Lees meer >

Datum: 29-10-2012

Maak tijdig bezwaar tegen uw aanslagen schenkbelasting en erfbelasting wegens strijd met het gelijkheidsbeginsel - Successiewet

Lees meer >

Datum: 24-10-2012

Eén dag geregistreerd partnerschap aangaan is ook volgens Advocaat Generaal een legale wijze om de heffing van overdrachtsbelasting te ontgaan – Belastingen van rechtsverkeer

Lees meer >

Datum: 24-10-2012

Terechte teruggaaf van omzetbelasting op verbouwingskosten na uitbreiding stal – omzetbelasting

Lees meer >

Datum: 22-10-2012

Teruggaafpercentage omzetbelasting voor afnemers van landbouwregelaars (het zogenaamde landbouwforfait) verhoogd naar 5,4% - Omzetbelasting

Lees meer >

Datum: 19-10-2012

Legesverordening onverbindend wegens ontbreken van rechtvaardigingsgronden voor gehanteerde progressieve tarief-structuur – Belastingen van lagere overheden

Lees meer >

Datum: 10-10-2012

Geld lenen van uw B.V. - Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Lees meer >

Datum: 05-10-2012

Afschaffing Landbouwvrijstelling opnieuw actueel!

Lees meer >

Datum: 01-10-2012

Belastingplan 2013

Lees meer >

Datum: 13-09-2012

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit ook voor niet-ondernemingsvermogen? - Successiewet

Lees meer >

Datum: 10-08-2012

Nieuwe auto? Tenaamstelling voor 1 oktober 2012 fiscaal voordelig – Inkomstenbelasting en Omzetbelasting

Lees meer >

Datum: 09-08-2012

Controleer of een uitzendbureau is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Lees meer >

Datum: 25-07-2012

Hoge Raad verduidelijkt berekeningssystematiek bij vermindering ter voorkoming van dubbele belasting ten aanzien van de in aanmerking te nemen MKB-winstvrijstelling – Inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 18-07-2012

Kinderbijslag en Nabestaandenuitkering (Anw) buiten Nederland – Toeslagen en Uitkeringen

Lees meer >

Datum: 16-07-2012

Pensioen en flex-bv – inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting

Lees meer >

Datum: 13-07-2012

Tegenbewijsregeling WOZ-waarde bij erfbelasting ook voor verkrijgingen in 2010 en 2011 - Successiewet

Lees meer >

Datum: 12-07-2012

Vergoeding van geleden immateriële schade wegens niet doen van uitspraak op bezwaar – Formeel belastingrecht

Lees meer >

Datum: 05-07-2012

Registratieplicht uitzendbureaus: óók grote gevolgen voor de inlener

Lees meer >

Datum: 05-07-2012

Nieuwe regels per 1 juli 2012 om aansprakelijkheid voor loonheffingen van uitzendkrachten te beperken

Lees meer >

Datum: 02-07-2012

Bestuursrecht - Melding als "stopper" ook na 1 juli 2012

Lees meer >