Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 28-10-2013

Bancaire zorgplicht bij opzeggen kredietrelatie

Lees meer >

Datum: 28-10-2013

Limburg moet opnieuw kijken naar verplaatsingssubsidie

Lees meer >

Datum: 16-10-2013

Ondernemen binnen een Limited Liability Partnership (LLP); een juridisch verantwoorde en fiscaal-vriendelijke hybride rechtsvorm

Lees meer >

Datum: 07-10-2013

Step down-regeling aanmerkelijkbelangaandelen bij immigratie deels onverbindend - Inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 23-09-2013

Het noteren van plaatsnamen onvoldoende voor sluitende kilometeradministratie – Inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 16-09-2013

Tijdelijke verruiming en daaropvolgende aanscherping van de inkeerregeling – Algemeen

Lees meer >

Datum: 28-06-2013

Belastinginspecteur heeft aanslag te langzaam afgewerkt waardoor er korting op heffingsrente wordt toegepast - Vennootschapsbelasting

Lees meer >

Datum: 10-06-2013

Hoge Raad gaat om met betrekking tot de definitie van het begrip bouwterrein – Omzetbelasting

Lees meer >

Datum: 15-05-2013

Nieuwe regeling nadeelcompensatie en schadevergoeding voor rechtmatige en onrechtmatige overheidsbesluiten - Algemene wet bestuursrecht

Lees meer >

Datum: 25-04-2013

Dwangsom bij handhaving informatieplicht buitenlandse rekeninghouders - formeel belastingrecht

Lees meer >

Datum: 24-04-2013

Dwangsom bij handhaving informatieplicht buitenlandse rekeninghouders - formeel belastingrecht

De kortgedingrechter van de Rechtbank Noord-Holland heeft houders van een spaarrekening bij de KB Luxbank verplicht informatie over hun rekeningen te verstrekken aan de Belastingdienst.

Lees meer >

Datum: 18-04-2013

Landbouwvrijstelling bij verkoop akkerbouwgrond bestemd voor glastuinbouw - inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 05-04-2013

Landbouwvrijstelling bij verkoop akkerbouwgrond bestemd voor glastuinbouw - inkomstenbelasting

Rechtbank Noord-Holland heeft onlangs weer eens duidelijk gemaakt dat de landbouwvrijstelling kan worden toegepast als er sprake is van een verkoop van akkerbouwgrond met het oog op ontwikkeling van glastuinbouwgebied...

Lees meer >

Datum: 20-03-2013

Wees kritisch op de hoogte van uw WOZ-waarde

Lees meer >

Datum: 06-03-2013

Extra financiering door maatlat duurzame veehouderij

Lees meer >

Datum: 19-02-2013

Sinds 2013 betalen mensen met vermogen een hogere eigen bijdrage voor AWBZ-zorg – Agemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)

Lees meer >

Datum: 13-02-2013

Een op non-actief gestelde vennoot van een vennootschap onder firma is niet aansprakelijk voor belastingschulden van de VOF - Invordering.

Lees meer >

Datum: 04-02-2013

Nederlandse exitheffingen in strijd met EU-recht – Europees recht

Lees meer >

Datum: 03-01-2013

Hoge Raad oordeelt dat rechtszekerheidsbeginsel in de weg staat aan naheffingen wegens uitspraak EU-Hof naar aanleiding Van der Steen-arrest – Omzetbelasting

Lees meer >

Datum: 27-12-2012

Huisvesting van seizoensgebonden arbeidsmigranten in het buitengebied

Lees meer >

Datum: 27-12-2012

Uw bedrijfsnaam als merknaam

Lees meer >

Datum: 11-12-2012

Ook bij een ongegrond beroep kan schadevergoeding wegens overschrijding van de redelijke termijn verschuldigd zijn – Fiscaal algemeen

Lees meer >

Datum: 07-12-2012

Fiscale actualiteiten - algemeen

Lees meer >

Datum: 30-11-2012

Leeftijdsgrens eenmalig verhoogde vrijstelling schenkbelasting omhoog naar 40 jaar - Successiewet

Lees meer >

Datum: 26-11-2012

Soepeler uitstel van betaling openstaande belastingaanslag – Algemeen

Lees meer >