Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 05-06-2015

Zwartspaarders opgelet! Betalingen met buitenlandse bankpas worden nader onderzocht. Het bankgeheim verdwijnt in steeds meer landen. Vrijwillig inkeren is tot 1 juli 2015 nog mogelijk tegen ‘beperkte’ boete.

Lees meer >

Datum: 21-05-2015

Stelselwijziging en herwaardering landbouwgrond – Inkomstenbelasting (2)

Lees meer >

Datum: 07-05-2015

Fiscaal rekening houden met asbestsaneringsverplichting per 1 januari 2024

Lees meer >

Datum: 18-03-2015

Nieuwe vennoten zijn aansprakelijk voor ‘oude’ schulden

Lees meer >

Datum: 05-03-2015

WW-uitkering voor echtgenote van DGA

Lees meer >

Datum: 05-03-2015

Rittenadministratie wordt geacht niet te zijn overgelegd

Lees meer >

Datum: 27-02-2015

De accountant als informant van de belastingdienst

Lees meer >

Datum: 04-02-2015

Verkoopklaar maken van landbouwgrond en toepasselijkheid van de landbouwvrijstelling - inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 26-01-2015

Voorwaarden uit Maatlat Duurzame Veehouderij kunnen niet in een bestemmingsplan

Lees meer >

Datum: 05-01-2015

Buitenlandse rechtspersoon is dichterbij dan je denkt.

Lees meer >

Datum: 09-12-2014

Belastingdienst verstrekt specifiek aan landbouw gerelateerde informatie sinds kort ook via websitepagina Landbouw

Lees meer >

Datum: 01-12-2014

Hoge eenmalige bate in voorperiode van geruisloos opgerichte BV - inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 23-09-2014

Kwijtschelding van negatief kapitaal van medevennoot in samenwerkingsverbanden aftrekbaar

Lees meer >

Datum: 04-07-2014

Het EHRM oordeelt dat de bedrijfsopvolgingsfaciliteit niet discriminerend en niet disproportioneel – Successiewet

Lees meer >

Datum: 04-07-2014

WOZ-waarderingen te hoog; waardering op basis van kengetallen uit taxatiewijzers onvoldoende bijgesteld – Wet WOZ

Lees meer >

Datum: 28-05-2014

Stelselwijziging en herwaardering landbouwgrond - Inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 07-05-2014

Ondernemer voldoet niet aan urencriterium omdat hij meer uren in loondienst werkt – inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 20-03-2014

MIA - Vamil ook voor investeren in melkrobot - Inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 05-03-2014

Inkeerregeling

Lees meer >

Datum: 18-02-2014

Cultuurgronduitzondering ook voor grond zonder agrarische bestemming - WOZ

Lees meer >

Datum: 12-02-2014

WOZ-waarde pelsdierenhouderijen

Lees meer >

Datum: 12-02-2014

Verkoopwinst op grond na bestemmingswijziging resultaat uit werkzaamheid - inkomstenbelasting

Lees meer >

Datum: 02-01-2014

Bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenk- en erfbelasting (BOF) is niet discriminerend!

Lees meer >

Datum: 29-11-2013

Produktierechten na 2015?

Lees meer >

Datum: 11-11-2013

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de Successiewet volgens AG IJzerman ook voor niet-ondernemingsvermogen - Successiewet

Lees meer >