Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 19-02-2018

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ gemeente Geldermalsen ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Geldermalsen hebben bekend gemaakt dat het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ gedurende zes weken ter inzage ligt. 

Het nieuwe bestemmingsplan heeft betrekking op vrijwel het gehele buitengebied van de gemeente Geldermalsen.

Uitgangspunt van het nieuwe bestemmingsplan is de geldende planologische situatie, waarbij op een aantal punten een verruiming is van de bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ ligt tot en met donderdag 29 maart 2018 ter inzage. Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder, naar keuze schriftelijk of mondeling, een inspraakreactie indienen.

Bent u woonachtig of gebruiker van het buitengebied van de gemeente Geldermalsen, dan is het raadzaam om u te laten informeren over het gebruik en de (ontwikkelings)mogelijkheden van uw locatie en uw directe omgeving. Bovendien is dit hét moment om nieuwe ruimtelijke initiatieven door te voeren. Dit levert een aanzienlijke kostenbesparing op ten opzichte van een bestemmingsplanwijziging naderhand.

Remie heeft veel ervaring met bestemmingsplanprocedures. Heeft u behoefte aan meer informatie over het voorontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied 2018’ of wenst u gebruik te maken van onze diensten, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (romremie@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet of mevrouw K.H. (Kristy) Hoevenaars.

 

< Terug naar overzicht