Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 03-10-2017

De kwaadwillende in het licht van de wet DBA

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) doet nog steeds veel stof opwaaien. Remie vindt het belangrijk dat u als opdrachtgever of zzp’er op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen rondom deze wet en alles wat daarmee te maken heeft.

Met de wet DBA werd door de wetgever beoogd helderheid te verschaffen over arbeidsrelaties tussen opdrachtgevers en zzp’ers. De praktijk is echter anders. Het is sinds de invoering van de wet DBA voor opdrachtgevers onzeker wat de gevolgen zijn van deze wet en als reactie daarop worden er minder zzp’ers aangenomen. De handhaving van de wet DBA is uitgesteld tot (in ieder geval) juli 2018. Dat houdt in dat opdrachtgevers en zzp’ers tot die tijd in beginsel geen boetes of naheffingen krijgen, mocht achteraf geconstateerd worden dat er wel van een dienstverband sprake is tussen u als opdrachtgever en de zzp’er. Dit is anders als u als opdrachtgever of zzp’er als kwaadwillend wordt aangemerkt. Demissionair staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes gaf op 8 december 2016 in antwoorden op Kamervragen aan wat moet worden verstaan onder kwaadwillenden. Volgens de staatssecretaris bent u kwaadwillend als u opzettelijk een situatie van overduidelijke schijnzelfstandigheid laat ontstaan of voortbestaan, terwijl u weet – of had kunnen weten – dat er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking.

Het gaat dus niet om een zelfstandige professional bij wie ruis is over de gezagsrelatie. Het gaat om gevallen waarin opdrachtgevers duidelijk handelen in een context van opzet, fraude of zwendel. Daarbij moet u ook denken aan situaties waarin sprake is van listigheid, valsheid of samenspanning en situaties die leiden tot ernstige concurrentievervalsing, economische of maatschappelijke ontwrichting of waarin het risico aanwezig is van uitbuiting.

Uit interne memo’s van de belastingdienst blijkt echter dat een opdrachtgever en zzp’er ook als kwaadwillend kunnen worden aangemerkt wanneer de overeenkomst of de werkwijze niet wordt aanpast nadat zij hier door de Belastingdienst herhaaldelijk op zijn gewezen of zij  geen enkele activiteit ondernemen en geen enkele inspanning doen om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Als de belastingdienst dergelijke aanwijzingen heeft gegeven is zij van mening dat opdrachtgever en zzp’er een inspanningsverplichting hebben tot het aanpassen van de werkwijze of het aanpassen van de overeenkomst. Voor de belastingdienst zijn opdrachtgever en zzp’er dus eerder kwaadwillend dan in de uitleg die de staatssecretaris heeft gegeven. Dit komt doordat de Belastingdienst een andere invulling heeft gegeven aan de uitleg die de staatssecretaris heeft gegeven voor kwaadwillenden.

Wanneer opdrachtgever en zzp’er worden aangemerkt als kwaadwillenden kan de Belastingdienst loonbelasting en sociale premies naheffen bij de opdrachtgever en boetes opleggen aan zowel de opdrachtgever als de zzp’er.  

Al met al creëren de wisselende opvattingen over het begrip “kwaadwillende partij” veel verwarring, naast de onduidelijkheid die de wet DBA los daarvan al heeft gecreëerd op de markt van de zzp’er en de  opdrachtgevers.

Tot slot nog een waarschuwing. Fiscaal en juridisch is hier niet hetzelfde. Het handhavingsuitstel geldt niet voor mogelijke arbeidsrechtelijke geschillen bij het inschakelen van zzp’ers. Een zzp’er kan een werknemer zijn en alsdan geniet hij  onder andere arbeidsrechtelijke bescherming en zijn opzegtermijnen van toepassing. Heeft u een overeenkomst welke u wilt voorleggen aan de belastingdienst, laat u dan eerst door ons voorlichten.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben of bent u benieuwd naar wat wij voor u kunnen betekenen, neem dan contact met ons op. Gezien de ingewikkeldheid van deze wetgeving bieden wij u in ieder geval tot 1 juli 2018  aan om vrijblijvend een afspraak te maken met onze adviseurs op ons kantoor. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u contact opnemen met ons kantoor. Dit kan per e-mail (info@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar de heer mr. R. (Rick) Janssen.

< Terug naar overzicht