Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 08-03-2017

Vorming herinvesteringsreserve niet mogelijk bij verschillende bedrijfstakken

Drijft u een agrarische onderneming met verschillende bedrijfstakken? En bent u voornemens om één van deze bedrijfstakken te verkopen? Houdt er dan rekening mee dat voor de mogelijke boekwinst alleen een herinvesteringsreserve kan worden gevormd als er geherinvesteerd wordt binnen dezelfde objectieve onderneming. Kort geleden heeft de rechtbank Zeeland-West-Brabant  geoordeeld dat een bedrijf met een pluimveehouderij en een paardentak niet één maar twee objectieve ondernemingen vormen ondanks het feit dat een hal voor beide bedrijfstakken werd gebruikt.   

Situatiebeschrijving

Belanghebbende (hierna: X) hield  pluimvee en gevogelte (hierna: de pluimveehouderij). Daarnaast hield X paarden en was er sprake van akkerbouwactiviteiten. Hierbij werd een hal van de pluimveehouderij gebruikt voor het drogen van mest en stonden er machines die voor de pluimveehouderij werden gebruikt. Een klein deel van deze hal werd echter ook verhuurd aan ruiters.  In 2012 werd de pluimveehouderij verkocht en werd voor de boekwinst een herinvesteringsreserve gevormd ten behoeve van investeringen in de paardentak. De inspecteur corrigeerde de herinvesteringsreserve. Volgens de inspecteur vormen de activiteiten met betrekking tot de paarden en de pluimveehouderij niet één objectieve onderneming, maar moeten de activiteiten worden aangemerkt als twee afzonderlijke objectieve ondernemingen.

Beoordeling door de rechter

De rechtbank stelt voorop dat de herinvestering van de opbrengst die X heeft behaald met de verkoop van het pluimveebedrijf slechts mogelijk is binnen dezelfde objectieve onderneming. Aangezien X de opbrengsten wil herinvesteren in de paardentak, moest de rechtbank beoordelen of de pluimveehouderij en de paardentak één objectieve onderneming vormen. Hierbij spelen de aard van het vervaardigde product of dienst, de afnemers, de wijze van organisatie en de relatieve omvang van de activiteiten en de opzet van de administratie en jaarrekening een rol.

Ondanks dat bepaalde machines en een hal voor zowel de paardentak als de pluimveehouderij werden gebruikt, acht de rechtbank dit onvoldoende om tot één onderneming te concluderen. Daarbij speelt het ook een rol dat de paardentak niet eerder in de aangifte is vermeld en dat uit de jaarrekening ook geen organisatorische en administratieve verbondenheid blijkt.

Conclusie

De uitspraak van de rechtbank laat duidelijk zien dat er bij verkoop van (een deel van) een bedrijf alleen een herinvesteringsreserve kan worden gevormd als de opbrengsten geïnvesteerd worden in dezelfde  onderneming. Wilt u een bedrijfstak afstoten en investeren in uw bedrijf, voorkom dan dat u in deze situatie terecht komt en neem contact op met één van onze belastingadviseurs.

Zie: uitspraak rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 januari 2017

 

< Terug naar overzicht