Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 29-11-2016

Kosten voor diepwoelen bosgrond direct aftrekbaar

Indien u als akkerbouwer bosgrond aankoopt zult u in veel gevallen genoodzaakt zijn de grond te diepwoelen voordat u er gewassen op kunt telen. Recent heeft de rechtbank geoordeeld dat de kosten voor het diepwoelen van de bosgrond direct ten laste van het resultaat mogen worden gebracht. De situatie was als volgt.

Situatiebeschrijving

Een akkerbouwer heeft op 15 oktober 2009 circa 204 hectare grond aangekocht. Op deze grond waren door de verkoper bomen geplant. Na aankoop van de bosgrond heeft de akkerbouwer een diepwoeler gehuurd voor € 20.000,--, waarmee hij de bosgrond heeft diepgewoeld. In 2013 vindt er een boekenonderzoek plaats, waarbij de inspecteur de huurkosten van de diepwoeler tot de aankoopwaarde van de grond rekent . De huurkosten zijn hierdoor niet aftrekbaar van de winst.

Beoordeling door de rechter

In het verleden heeft de Hoge Raad bepaald dat iemand die voor zijn bedrijf grond koopt en daaraan werkzaamheden verricht, de kosten verband houdende met deze werkzaamheden aangemerkt worden als aanschafkosten van de grond. Het is daarbij van belang dat u de werkzaamheden verricht om de aangekochte grond in de staat te brengen waarin u het voor uw bedrijf wilt gebruiken.

In deze rechtszaak stond de volgende vraag centraal: Was de bosgrond voor de akkerbouwer bij aankoop al in de staat waarin hij het voor zijn bedrijf kan gebruiken?

Zo ja, dan moet akkerbouwer zijn huurkosten voor de diepwoeler aanmerken als aanschafkosten en de kosten activeren op de balans. Zo nee, dan kan de akkerbouwer de huurkosten voor de diepwoeler direct ten laste van zijn resultaat brengen.

De inspecteur was van mening dat de grond bij aankoop nog niet in de staat was waarin de akkerbouwer deze voor zijn bedrijf heeft willen gebruiken. De akkerbouwer kon immers geen gewassen telen, voordat de grond diepgewoeld zou worden. De rechtbank gaat niet mee met het standpunt van de inspecteur, omdat na het telen geen enkele grond direct voor nieuwe teelt gebruikt kan worden. Zoals de akkerbouwer heeft verklaard moet na elke oogst een vorm van grondbewerking plaatsvinden, voordat een nieuw gewas geplant kan worden. Daarnaast moet de akkerbouwer de teelt van zijn gewassen afwisselen om de grond levend te houden.

Conclusie

Op basis van de uitspraak van de rechtbank kunt u als akkerbouwer bij aankoop van bosgrond mede de kosten van het diepwoelen in aftrek brengen op het resultaat. Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel of wilt u weten of deze rechtspraak ook op uw situatie van toepassing is? Neemt u dan contact op met één van onze belastingadviseurs.

Zie: uitspraak rechtbank Noord-Holland 13 oktober 2016

< Terug naar overzicht