Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 03-11-2016

Wilt u gaan ondernemen in het buitenland of wilt u een buitenlandse markt aanboren en heeft u hierbij fiscale of juridische ondersteuning nodig?

Sinds 1 oktober kunt u met een kennisvoucher een tegemoetkoming krijgen voor advies van een internationale jurist of (belasting)adviseur.
U krijgt dan 50% tegemoetkoming in de advieskosten, met een maximum van € 2.500. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de regeling uit.
Een voorwaarde is dat u een zogenoemde externe deskundige inschakelt.  

Remie FJA heeft een ruime ervaring in internationale fiscale en juridische advisering. U kunt bij RVO een kennisvoucher aanvragen alvorens aan Remie FJA een opdracht te verstrekken om advieswerkzaamheden met internationale aspecten voor u te verrichten.

U kunt bijvoorbeeld een kennisvoucher aanvragen voor:

  • beoordeling van bestaande contracten of het opstellen van nieuwe contracten;
  • gebruik van algemene voorwaarden bij exporttransacties;
  • advies over belastingtarieven en dubbele belastingheffing;
  • opzetten van een buitenlandse entiteit;
  • andere juridische of fiscale kennis, gericht op duurzame internationalisering.

De kennisvoucher is voor Nederlandse mkb-ondernemingen met (enige) internationale ervaring, die zich (voorafgaand aan de aanvraag) hebben georiënteerd op een specifieke buitenlandse markt. Met de mkb-toets op de website van de RVO kunt u nagaan of u wordt aangemerkt als een mkb-onderneming in de zin van de regeling.

Per mkb-onderneming wordt slechts 1 voucher verstrekt. Het budget voor de kennisvouchers in 2016 is € 500.000.
U kunt de kennisvoucher aanvragen via mijn.rvo.nl. 
De RVO behandelt de aanvragen in volgorde van binnenkomst. Als datum van ontvangst geldt de datum waarop de aanvraag compleet is ingediend. U vermeldt bij de aanvraag wie de adviseur is en welke activiteiten deze deskundige zal uitvoeren. Ook moet een offerte van de fiscale en/of juridische deskundige worden bijgevoegd. Na ontvangst beoordeelt de RVO de aanvraag, waarna binnen 13 weken een beslissing verstuurd wordt.

Een voucher is 6 maanden geldig. De activiteiten waarvoor de voucher is verstrekt, moeten binnen deze periode plaatsvinden. Deze geldigheidsduur kan op verzoek eenmalig worden verlengd met maximaal 6 maanden. Een voucher is niet overdraagbaar.
Na aflevering van het advies overhandigt u de voucher als bewijs van de geleverde dienst aan uw adviseur. De adviseur verzilvert de kennisvoucher bij RVO.nl. U betaalt de adviseur de in rekening gebrachte kosten onder aftrek van het bedrag van de voucher (ten hoogste € 2.500 exclusief btw).

< Terug naar overzicht