Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 03-08-2016

Verhoogde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000,-- per 1 januari 2017

In 2017 keert de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning weer terug. Het benutten van de vrijstelling in 2017 is echter niet vanzelfsprekend. Mocht u reeds eerder van een schenkingsvrijstelling gebruik hebben gemaakt, dan is het overgangsrecht van toepassing. 

Verhoogde schenkingsvrijstelling
In 2016 kunnen ouders aan hun kind die een leeftijd heeft tussen de 18 en 40 jaar gebruik maken van de eenmalige verhoogde schenkingsvrijstelling van € 53.016,--. Als voorwaarde geldt dat het kind de schenking moet gebruiken voor de aankoop, verbetering of het onderhoud van de eigen woning. Deze schenkingsvrijstelling wordt in 2017 verhoogd tot een bedrag van € 100.000,--. Van deze vrijstelling kan maar een keer gebruik worden gemaakt. Wordt de schenkingsvrijstelling niet volledig benut, dan kan het restant niet doorgeschoven worden naar de toekomst.

Overgangsrecht
Voor enkele situaties heeft de wetgever voor het jaar 2017 en 2018 overgangsrecht gemaakt. Hierbij moet een onderscheid worden gemaakt tussen drie periodes.

Schenking gedaan vóór 1 januari 2010
In de wet is een mogelijkheid tot inhaal ingebouwd voor schenkingen die vóór 1 januari 2010 hebben plaatsgevonden met een beroep op de verhoogde schenkingsvrijstelling. Het kind heeft in 2016 recht op een inhaalvrijstelling van maximaal € 27.570,--, mits de schenking wordt besteed aan de eigen woning en het kind (of diens partner) de leeftijd van 40 jaar nog niet heeft bereikt. Vervolgens heeft het kind in 2017 of 2018 nog recht op een extra vrijstelling van maximaal € 46.984,-- ten behoeve van de eigen woning. Op deze wijze heeft het kind per saldo een belastingvrije schenking ter grootte van € 100.000,-- voor de eigen woning ontvangen.

Indien er nog géén gebruik is gemaakt van de inhaalvrijstelling en dat in 2016 ook niet gaat gebeuren, dan is de aanvullende vrijstelling in 2017 beperkt tot een bedrag van maximaal € 27.570,--. Als het dus enigszins tot de mogelijkheden behoort, is het interessant om in 2016 nog een schenking te doen met beroep op de inhaalvrijstelling ten behoeve van de eigen woning.

Schenking gedaan in de periode 2010 -2014
Voor schenkingen die hebben plaatsgevonden in periode 2010 – 2014 is er géén overgangsrecht in de wet opgenomen. Dit betekent dat, indien in één van deze jaren met gebruikmaking van een verhoogde vrijstelling is geschonken, er in 2017 géén beroep kan worden gedaan op de aanvullende schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning. De gedachte is dat men in 2013 of 2014 al de kans heeft gehad om gebruik te maken van de (aanvullende) verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning tot maximaal € 100.000,--.

Schenking gedaan in 2015 – 2016
Het kind dat in 2015 of 2016  een beroep heeft gedaan op de verruimde schenkingsvrijstelling heeft in 2017 of 2018 nog recht op een extra vrijstelling van € 46.984,-- ten behoeve van de eigen woning.

Brief staatssecretaris van Financiën
Onlangs heeft staatssecretaris Wiebes dit overgangsrecht in een brief nader toegelicht. Daarin geeft hij aan dat het overgangsrecht zodanig wordt vormgegeven dat iedereen de mogelijkheid krijgt of heeft gehad om voor de eigen woning een bedrag tot € 100.000,-- belastingvrij te schenken. 

< Terug naar overzicht