Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 03-06-2016

Geruisloze doorschuiving tbs-werkzaamheid in onderneming

De Hoge Raad heeft onlangs geoordeeld dat een terbeschikkingstelling van een vermogensbestanddeel kan uitgroeien tot een onderneming. Over de aanwezige stille reserves hoeft dan geen inkomstenbelasting te worden betaald.

Casus

In de casus die voorlag verpacht een echtgenote onroerend goed aan haar man, die samen met zijn broer in maatschapsverband een landbouwbedrijf exploiteert. Het resultaat dat de echtgenote hiermee behaalt valt onder de terbeschikkingstellingsregeling. In 2010 wordt de maatschap omgezet in een vennootschap onder firma (hierna: vof) en treedt de echtgenote toe tot de vof. De pacht blijft onveranderd doorlopen. De echtgenote wordt met haar toetreding tot de vof ondernemer voor de inkomstenbelasting en het onroerend goed gaat tot haar ondernemingsvermogen behoren; de terbeschikkingstelling eindigt daardoor.

Ter discussie stond of de werkzaamheden van de echtgenote zijn gestaakt en zij moet afrekenen over de waardestijging van het onroerend goed of dat de doorschuifregeling (overgang werkzaamheid in onderneming) van toepassing is zodat er niet afgerekend hoeft te worden.

Hoge Raad

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de terbeschikkingstelling door de echtgenote is uitgegroeid tot een onderneming en de doorschuifregeling van toepassing is. Er hoeft niet afgerekend te worden over de waardestijging van het onroerend goed. Hierbij heeft de Hoge Raad aangegeven dat van ‘uitgroeien’ in de betekenis van ‘uitbouwen tot een onderneming’ niet alleen sprake is als de omstandigheden geleidelijk aan wijzigen doordat arbeid wordt verricht. Dit kan volgens de Hoge Raad ook het geval zijn bij de wijziging van de context van de werkzaamheid die bestaat in het rendabel maken van vermogen. In die zin dat de belastingplichtige gerechtigd wordt in het vermogen van de onderneming waaraan hij een vermogensbestanddeel ter beschikking stelde en dat vermogensbestanddeel daardoor gaat behoren tot zijn ondernemingsvermogen.

< Terug naar overzicht