Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 29-01-2016

Verrekening van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek bij overlijden toegestaan

De Staatssecretaris van Financiën heeft goedgekeurd dat de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst ingeval de ondernemer in het jaar van zijn overlijden niet voldoet aan het urencriterium. De niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan niet worden verrekend met de jaarwinst. De verrekening vindt plaats tot maximaal het bedrag dat de stakingswinst groot is.  

Hoofdregel voor het verrekenen van niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek is dat er recht op zelfstandigenaftrek bestaat. Daarvoor  moet de ondernemer voldoen aan het urencriterium (ten minste 1.225 uur werkzaam zijn in de onderneming). Ingeval de onderneming wordt gestaakt als gevolg van het overlijden van de ondernemer,  bestaat de mogelijkheid dat de ondernemer in dat jaar niet voldoet aan het urencriterium. Dit heeft tot gevolg dat de ondernemer geen recht heeft op zelfstandigenaftrek en dus  dat de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek niet kan worden verrekend. Dit laatste acht de Staatssecretaris van Financiën niet wenselijk.

Ingeval de stakingswinst gedeeltelijk is omgezet in een lijfrente kan de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek alleen worden verrekend met de stakingswinst die resteert na aftrek van hetgeen is omgezet in een lijfrente. Dit betekent dat er in sommige gevallen slechts een deel van de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek kan worden verrekend met de stakingswinst. 

De goedkeuring van de Staatssecretaris van Financiën ziet slechts op de niet gerealiseerde zelfstandigenaftrek uit voorgaande jaren en niet op de zelfstandigenaftrek in het jaar van overlijden zelf. De hiervoor beschreven goedkeuring werkt terug tot en met 1 januari 2011.

 

< Terug naar overzicht