Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 13-01-2016

Belastingdienst ontkent controle lening directeur-grootaandeelhouder met bv

In december verschenen er berichten in de media dat de Belastingdienst in 2016 als speerpunt zou hebben het controleren van de hoogte van de rekening-courantlening van de
directeur-grootaandeelhouder (hierna: dga) met hun bv, het buitensporig renteloos lenen en het onttrekken van geld uit de bv’s voor onzakelijke doeleinden. Dit zou de Belastingdienst tijdens de Intermediairdagen bekend hebben gemaakt, maar de Belastingdienst ontkent dit bericht.

Speerpunt onzakelijke leningen
Dga’s kunnen geld lenen van hun eigen bv en dit wordt dan veelal als rekening-courantschuld opgenomen in de administratie van de bv. Het saldo van deze rekening-courantschuld kan in de loop van de jaren toenemen naarmate er meer onttrekkingen plaatsvinden en door het bijschrijven van de rente die over de schuld wordt berekend. Indien er géén schriftelijke rekening-courantovereenkomst aanwezig is waarin aflossingszekerheden zijn opgenomen en de financiële privé positie van de dga dermate slecht is dat de rekening-courantschuld niet kan worden afgelost, kan de Belastingdienst zich op het standpunt stellen dat sprake is van een onzakelijke lening. Dit kan onder andere tot gevolg hebben dat de toename van de rekening-courantschuld geheel of gedeeltelijk wordt gekwalificeerd als een dividenduitkering. (Zie hierover ook: Pas op met hoge rekening-courantschuld!

Tijdens de Intermediairdagen zou de Belastingdienst bekend hebben gemaakt dat de hiervoor genoemde problematiek één van de speerpunten zou zijn van de Belastingdienst waar in 2016 extra op gecontroleerd zou worden.

Belastingdienst
De Belastingdienst heeft echter aangegeven zich niet te herkennen in de berichtgeving dat een speerpunt van 2016 het controleren van de lening van de dga met de bv is. De Belastingdienst heeft als volgt gereageerd: “het topic is ook niet in beeld om voor te stellen als controlethema voor het MKB (wel aandacht voor de DGA in algemene zin, maar niet het onzakelijk lenen specifiek)”. 

Aandachtspunt
Ondanks dat de Belastingdienst heeft aangegeven dat niet extra gecontroleerd wordt op de hoogte van de rekening-courantschuld van de dga, is het toch van belang om kritisch naar uw rekening-courantschuld te kijken. Samen met uw adviseur kunt u kijken naar de mogelijkheden om te voorkomen dat de opnames worden aangemerkt als een dividenduitkering.  

< Terug naar overzicht