Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 13-01-2016

Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 Gelderland opengesteld

Op 4 januari 2016 is in de provincie Gelderland het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014-2020 (POP3) voor het eerst opengesteld. Het Plattelandsontwikkelingsprogramma is een Europees ontwikkelingsprogramma dat gericht is op het versterken van het platteland.Subsidiemogelijkheden
In deze eerste openstelling kan subsidie worden aangevraagd voor:
- Het verplaatsen van glastuinbouwbedrijven, met een subsidieplafond van €3.000.000. De verplaatsing richt zich op de versterking van de landbouwstructuur en verbetering van de landschappelijke kwaliteit (sanering oude glasopstanden).
- Fysieke investeringen voor innovatie van agrarische bedrijven, met een subsidieplafond van  €500.000 (in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer).    
- Samenwerking voor innovaties, met een subsidieplafond van  €500.000 (in het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer). 

Subsidie aanvragen
De subsidieaanvragen kunnen van 4 januari 2016 tot en met 31 maart 2016 worden ingediend bij de afdeling Subsidieverlening van de provincie. Tot en met 31 januari 2016 kan gebruik worden gemaakt van een papieren aanvraagformulier. Vanaf 1 februari 2016 kunnen de aanvragen digitaal bij de provincie worden ingediend.

Vragen?
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Dit kan per e-mail (y.vanriet@remie.nl) of per telefoon (0413-241060). U kunt dan vragen naar mevrouw mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet.

< Terug naar overzicht