Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 07-01-2016

Géén MIA- en Vamil-aftrek meer voor asbestdaken

Investeringen met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd mt het plaatsen van zonnepanelen kunnen met ingang van dit jaar niet meer gemeld worden voor de milieu-investeringsaftrek (hierna: MIA) en de willekeurige afschrijvingen voor milieu-investeringen (hierna: VAMIL). Vanaf 1 januari 2016 is er wel een nieuwe subsidieregeling voor asbestsanering.

Subsidieregeling
In de milieulijsten voor het jaar 2016 is de sanering van asbest geschrapt. Vanaf dit jaar levert de sanering van asbest dus geen extra aftrekpost op en kunnen de kosten van de vervanging ook niet meer willekeurig worden afgeschreven. Hier staat echter wel tegenover dat er vanaf 1 januari 2016 een nieuwe subsidieregeling voor het verwijderen van asbestdaken van kracht is.

Vanaf 4 januari 2016 kunnen particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties of overheden de subsidie aanvragen voor het verwijderen van asbesthoudende daken. De daadwerkelijke verwijderingsdatum is hierbij leidend. Deze moet op of na 1 januari 2016 of uiterlijk op 31 december 2019 liggen en de aanvraag moet binnen een termijn van zes maanden na de verwijdering van het asbestdak worden ingediend.

Indien de oppervlakte van het geïnventariseerde asbestdak meer dan 35m2 bedraagt, kan er een subsidie worden gekregen van € 4,50 per vierkante meter verwijderd asbestdak, met een maximum van € 25.000,-- per adres. Voor 2016 is er een budget van € 10 miljoen beschikbaar.

Investering gedaan in 2015
Ondernemers die in 2015 al geïnvesteerd hebben met betrekking tot het vervangen van asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen te maken krijgen met een combinatie van beide regelingen.

Indien de ondernemer een subsidie voor het verwijderen van asbestdaken heeft aangevraagd of al heeft gekregen voor de investering, dient dit ingevuld te worden op het meldingsformulier van de MIA/VAMIL 2015. Subsidies die later zijn verkregen dan het moment waarop de MIA/Vamil melding is ingediend en dus niet meer op het meldingsformulier staan aangegeven, dienen bij de belastingaangifte alsnog verrekend te worden. Zie ook: MIA/Vamil in combinatie met de nieuwe subsidieregeling

Energie-investeringsaftrek zonnepanelen
De ondernemer die ervoor kiest om asbesthoudende daken te verwijderen in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen, kan voor de investering van zijn zonnepanelen in 2016 nog steeds in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek. De aangeschafte zonnepanelen moeten dan wel voldoen aan de eisen zoals die staan opgenomen op de energielijst voor het jaar 2016.  

Besluit van 25 november 2015, nr. IENM/BSK-2015/231783

 

 

< Terug naar overzicht