Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel

Datum: 24-06-2015

Autobrief II

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief van 19 juni 2015 de hoofdlijnen van het fiscaal autobeleid voor de komende jaren (2017-2020) geschetst. De brief (‘Autobrief II’) zal later dit jaar, na behandeling in de Tweede Kamer, verder worden uitgewerkt in concrete wetsvoorstellen. In de brief worden twee hoofddoelen gesteld:

  1. een stabiele inkomstenstroom voor de overheid op basis van verdedigbare en uitvoerbare autobelastingen;
  2. ondersteuning van de luchtkwaliteits- en klimaatdoelen op autogebied via proportionele en goed gerichte fiscale prikkels.

Concreet stelt de staatssecretaris daartoe een aantal wijzigingen voor, met name ten aanzien van het autokostenforfait (de bijtelling voor privégebruik) en ten aanzien van de BPM en de MRB.  Voor de BPM en het autokostenforfait geldt dat deze minder CO2–afhankelijk moeten worden. In de MRB wordt de invloed van de uitstoot op de luchtkwaliteit meegewogen in de tarieftabel.

Autokostenforfait

Het autokostenforfait wordt minder CO2–afhankelijk door het groeien naar één nieuw algemeen percentage van 22% voor alle andere auto’s dan nulemissievoertuigen. Nulemissievoertuigen behouden hun bijtelling van 4% ook na 2019 (voor zover de catalogusprijs niet meer is dan € 50.000). Plug-in / hybride voertuigen krijgen te maken met een oplopend percentage tot en met 2019 (in 2017: 17%, in 2018: 19%, vanaf 2019: 22%).


BPM

Het budgettaire belang van de BPM wordt verminderd via een verlaging van de BPM tot 2020. Voor plug-in hybride voertuigen wordt een afzonderlijke BPM-tabel ingevoerd.


MRB

De MRB wordt per 2017 generiek voor alle personenvoertuigen verlaagd met 2%. Voor vervuilende dieselpersonen- en bestelvoertuigen wordt per 2019 een MRB-toeslag van 15% ingevoerd (voor voertuigen met een fijnstofuitstoot van meer dan 5 mg/km; veelall auto’s zonder af-fabriekroetfilter).

Bij bestelauto’s gaat het uitsluitend om auto’s van 12 jaar en ouder. Een oude dieselpersonenauto zal gemiddeld circa € 225 aan jaarlijkse MRB-verhoging krijgen. Een bestelauto van een ondernemer gemiddeld circa € 62.

Het nihil-tarief voor nul-emissievoertuigen wordt voortgezet. Het half-tarief MRB dat voor plug-in hybride voertuigen per 2016 van kracht wordt, blijft in 2017 en 2018 bestaan, waarbij de gewichtscorrectie van 125 kg  vervalt. Voor de jaren 2019 en 2020 wordt het half-tarief omgezet in een gewichtscorrectie van 300 kg.

 

Volledige brief met bijlagen: http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2015/06/19/autobrief-ii.html

 

 

< Terug naar overzicht