Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
Actueel
1

Datum: 03-10-2017

Pleitbaar standpunt ter voorkoming van boete wegens opzet of grove schuld (kwade trouw); onderbouwing van de gehanteerde uitgangspunten blijft belangrijk

Lees meer >

Datum: 03-10-2017

Fiscaal vriendelijk en juridisch verantwoord ondernemen: samenwerking met de eigen BV

Lees meer >

Datum: 08-03-2017

Vorming herinvesteringsreserve niet mogelijk bij verschillende bedrijfstakken

Lees meer >

1