Uw zaken van alle kanten bekeken.
Fiscaal, juridisch én bedrijfseconomisch.
inloopspreekuur
Inloopspreekuur

Inloopspreekuur

Inloopspreekuur juridisch advies.

In elke onderneming doen zich regelmatig situaties voor die juridische vragen oproepen. Veel antwoorden op algemene juridische vraagstukken zijn mogelijk via internet te vinden. U heeft als ondernemer echter niet elke keer de tijd om alles op te zoeken. Ook blijft het lastig te beoordelen of de verstrekte informatie juist en volledig is. Verder is de kans groot dat uw eigen situatie weer net iets afwijkt van de situatie die op internet wordt omschreven en waardoor u wellicht op basis van de informatie niet de beste beslissing neemt. Zo kunt u veel kostbare tijd verliezen zonder het gewenste resultaat te bereiken.

Om u in dat soort situaties met raad en daad bij te staan hebben wij van Remie Fiscaal Juridisch Adviesbureau een inloopspreekuur opgezet om u een indruk te kunnen geven van de juridische mogelijkheden. Tijdens de aangegeven uren en data kunt u gewoon binnenlopen. Het eerste adviesgesprek is geheel vrijblijvend.

U kunt hierbij denken aan juridisch advies aangaande: het oprichten van een rechtspersoon; het opstellen en beoordelen van overeenkomsten; de Wet werk en zekerheid; debiteurenbeheer; en in principe elke juridische kwestie waarin u (ongewenst) verwikkeld bent geraakt.

Mochten er uit de bespreking vervolgwerkzaamheden voortvloeien dan verrichten wij deze ook graag voor u. Mocht u niet willen wachten op het eerstvolgende spreekuur dan kunt u uiteraard ook direct contact opnemen.

Inloopspreekuur bestuursrechtelijk advies

Voor ondernemers en particulieren bieden wij een gratis spreekuur aan. Tijdens dit spreekuur kunt u bij ons terecht voor al uw bestuursrechtelijke vragen. Daarbij kunt u denken aan de volgende onderwerpen:
-          Bestemmingsplanprocedures;
-          Planontwikkeling (functieverandering, uitbreiding bouwblok etc.)
-          Omgevingsvergunningen (bouwen, milieu, etc.);
-          Handhaving;
-          Planschadeprocedures;
-          Natuurbeschermingswet;
-          Overige bestuursrechtelijke zaken.

Tijdens het gratis spreekuur kunt u uw vragen aan ons voorleggen. Wij zullen u adviseren over mogelijke vervolgstappen. Aansluitend kunt u een afspraak maken indien u wenst dat wij uw vragen verder in behandeling nemen.

Het gratis spreekuur vindt iedere dinsdagochtend plaats van 10:00 uur tot 11:00 uur. Kijkt u bij data inloopspreekuur voor nadere gegevens U kunt hiervoor vrijblijvend een afspraak maken met mw. mr. Y.M.G.M. (Yvana) van Riet via telefoonnummer 0413-241060 of via de e-mail y.vanriet@remie.nl.